Sede electrónica Concello de Cerceda

15:07:38 Xoves 25 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de baixa na piscina climatizada e/ou ximnasio municipal

O obxecto do presente procedemento administrativo é facilitar a xestión de solicitudes de baixas na piscina climatizada, cursos de natación e/ou ximnasio municipal.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática poderá descargar o/os impreso/s desde esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán devandito/s impreso/s normalizado/s a presentar.

A baixa será efectiva ao mes seguinte de súa presentación.

Solicitudes formuladas por unha persoa distinta do interesado (SEN CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE REPRESENTACIÓN OU DE FORMA PRESENCIAL)

É preciso achegar:

  • Copia (anverso e reverso) da documentación acreditativa da identidade do interesado en vigor (DNI, pasaporte, NIE). No caso de que o NIE non inclúa fotografía do interesado, será preciso achegar o documento da identidade ou pasaporte en vigor expedido polas autoridades do país de procedencia.
  • Modelo de representación debidamente asinado, no cal o interesado (outorgante) outorga a súa representación ao solicitante (representante).

Nome: Solicitude de baixa na piscina climatizada e/ou ximnasio municipal.

Unidade tramitadora:
Deportes.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Prazo de execución:
3 meses

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos:
Consultar a ordenanza fiscal do apartado da normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.