Sede electrónica Concello de Cerceda

16:11:11 Xoves 25 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de inscrición no campamento urbano de nadal

Non hai convocatorias abertas actualmente

O obxecto do presente procedemento administrativo é facilitar a xestión de solicitudes de inscrición no campamento urbano de nadal organizado polo Concello de Cerceda.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática poderá descargar o/os impreso/s desde esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán devandito/s impreso/s normalizado/s a presentar.

  • [OBRIGATORIO] Solicitude de inscrición no campamento urbano de nadal.
  • [OBRIGATORIO] Xustificante bancario do pagamentoo da taxa - 50,00 € quincena (sucesivo/s irmá/as no mesmo turno 30,00 € quincena) a ingresar no:
    • Banco Santander: ES18 0030 6206 2500 0000 1271
    • ABanca:                  ES42 2080 0049 7331 1000 0013

Solicitudes formuladas por unha persoa distinta do interesado (SEN CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE REPRESENTACIÓN OU DE FORMA PRESENCIAL)

É preciso aportar:

  • Copia (anverso e reverso) da documentación acreditativa da identidade do interesado en vigor (DNI, pasaporte, NIE). No caso de que o NIE non inclúa fotografía do interesado, será necesario aportar o documento da identidade ou pasaporte en vigor expedido polas autoridades do país de procedencia.
  • Modelo de representación debidamente asinado, no cal o interesado (outorgante) outorga a súa representación ao solicitante (representante).

Nome: Solicitude de inscripción no campamento urbano de nadal organizado polo Concello de Cerceda.

Unidade tramitadora:
 Cultura.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física.

Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.

Prazo de execución:
3 meses

Recurso aplicable:
Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos:
Consultar a ordenanza fiscal do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.