Sede electrónica Concello de Cerceda

15:02:01 Xoves 25 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude servizo ou axuda de carácter social

O procedemento de "solicitude de servizo de carácter social" ten por obxecto mellorar as condicións de vida e convivencia da cidadanía a través de servizos sociais, atendendo así as necesidades e problemática que lles afectan aos cidadáns e ás cidadás do Concello.

A persoa interesada poderá escoller o tipo de servizo que necesita: Solicitude de Teleasistencia, Solicitude de Axuda á Dependencia, Solicitude de Renta de Inclusión Social de Galicia, Solicitude de Axuda de Inclusión Social, Axuda de Emerxencia Social municipal, Outras atencións/servizos (indicando cales).

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de servizo de carácter social.

Consultar a normativa específica ou consultar co Concello.

Solicitudes formuladas por unha persoa distinta da persoa interesada (SEN CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE REPRESENTACIÓN OU DE FORMA PRESENCIAL)

É preciso achegar:

  • Copia(anverso e reverso) da documentación acreditativa da identidade da persoa interesada en vigor (DNI, pasaporte, NIE). No caso de que o NIE non inclúa fotografía da persoa interesada, será preciso achegar o documento da identidade ou pasaporte en vigor expedido polas autoridades do país de procedencia.
  • Modelo de representación debidamente asinado, no cal a persoa interesada (outorgante) outorga a súa representación a persoa que presenta (representante).

Nome: Solicitude de carácter social.

Unidade tramitadora:
Servizos Sociais.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Carácter silencio administrativo: Silencio negativo.

Prazo de resolución: 3 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                 Presencial.