Sede electrónica Concello de Cerceda

17:18:53 Sábado 10 de abril 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Alcaldía

09/04/2021

Bando de exposición pública do padrón fiscal do imposto de vehículos de tracción mecánica do exercicio 2021 (IVTM)


Secretaría

08/04/2021

Información pública de autorización de obras para a execución do proxecto de: ”Mellora de marxes no viario Igrexa, Meirama e outros” CLAVE: DH.W15.75445


Secretaría

31/03/2021

Aprobación inicial de ordenanzas


ALCALDIA

25/03/2021

Personal eventual


SECRETARIA

25/03/2021

Convocatoria de Pleno 25/03/2021


Secretaría

24/03/2021

Publicación decreto de baixa de oficio no Padrón de habitantes, expediente: 2020/X998/000025


Secretaría

16/03/2021

Concesión do uso privativo do bar sito no Centro Cívico do Concello de Cerceda


Medio Ambiente

11/03/2021

Bando de tratamentos fitosanitarios non agrarios


Secretaría

08/03/2021

Notificación de baixa de oficio no Padrón Municipal de Habitantes. Expediente: 2020/X998/000120 Documento identidade: 32800915V


Secretaría

08/03/2021

Información Pública de autorización de obras para a execución do proxecto de "Senda Estación Cerceda – Meirama e outros (Cerceda – A Coruña)". DH.W15.75443