Sede electrónica Concello de Cerceda

02:48:24 Luns 26 de outubro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

SECRETARIA

14/08/20

Modificación do réxime de dedicacións


SECRETARIA

14/08/20

Delegacións especiais


SECRETARIA

14/08/20

Modificación da área de benestar social


SECRETARIA

14/08/20

Nomeamento de representates noutros organismos e entidades


SECRETARIA

14/08/20

Aprobacion provisional da ordenanza reguladora de terrazas en espacios publicos


Medio Ambiente e Servicios

20/02/20

Notificación aos propietarios dunha parcela localizada no lugar de Sandián pola existencia dunhas árbores que supoñen un risco para as persoas.


INTERVENCIÓN

3/01/20

Exposición pública de la modificación inicial da ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre construccións, instalacións e obras.


Medio Ambiente

12/12/19

Reiteración da notificación a don José Remuiñán Golán por incumprimento da normativa en materia de prevención e defensa contra incendios forestais.


Medio Ambiente

12/12/19

Reiteración da notificación aos herdeiros de Dominga Castro Cabeza por incumprimento da normativa en materia de prevención e defensa contra incendios forestais.


Intervención

12/12/19

Aprobación inicial da derogación do imposto de plusvalía (IIVTNU)