Sede electrónica Concello de Cerceda

16:47:16 Sábado 10 de abril 2021
Estás en:

Detalle trámite

Reclamacións, queixas e suxestións

O procedemento "Reclamacións, Queixas e Suxestións" ten por obxecto articular o dereito dos veciños a formular suxestións, expor queixas ou presentar reclamacións ante o Concello.

Calquera persoa física ou xurídica que desexe presentar unha suxestión, queixa ou reclamación.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Reclamacións, queixas e suxestións.
  • Variable en función do documento anexado polo interesado. Anexo libre; admítese calquera documentación que reforce a reclamación, queixa ou suxestión presentada.

Solicitudes formuladas por unha persoa distinta do interesado (SEN CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE REPRESENTACIÓN Ou DE FORMA PRESENCIAL)

É preciso achegar:

  • Copia(anverso e reverso) da documentación acreditativa da identidade de o interesado en vigor (DNI, pasaporte, NIE). No caso de que o NIE non inclúa fotografía do interesado, será preciso achegar o documento da identidade ou pasaporte en vigor expedido polas autoridades do país de procedencia.
  • Modelo de representación debidamente asinado, no cal o interesado (outorgante) outorga a súa representación ao solicitante (representante).

Nome: Reclamacións, queixas e suxestións.

Unidade tramitadora: Alcaldía.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución: Alcaldía.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                     Presencial.