Sede electrónica Concello de Cerceda

16:12:15 Xoves 25 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Rexistro municipal de asociacións

O procedemento de "Rexistro municipal de asociaciones" regula a formalización e inscrición (alta, baixa e modificación) no correspondiente rexistro de asociacións.

De forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. 

  • Instancia de rexistro municipal de asociaciones
  • Estatutos da entidade
  • Acta fundacional
  • Programa das actividades a realizar
  • Orzamento anual de gastos e ingresos
  • Certificación do número de socios
  • Seguro de Responsabilidade Civil

Solicitudes formuladas por unha persoa distinta do interesado (SEN CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE REPRESENTACIÓN Ou DE FORMA PRESENCIAL)

É preciso achegar:

  • Copia(anverso e reverso) da documentación acreditativa da identidade de o interesado en vigor (DNI, pasaporte, NIE). No caso de que o NIE non inclúa fotografía do interesado, será preciso achegar o documento da identidade ou pasaporte en vigor expedido polas autoridades do país de procedencia.
  • Modelo de representación debidamente asinado, no cal o interesado (outorgante) outorga a súa representación ao solicitante (representante).

Nome: Rexistro municipal de asociaciones.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.